Máy bán khẩu trang tự động

Trung QuốcHơn 100 máy bán khẩu trang tự động đã được thiết lập tại Thiên Tân trong tuần qua giúp người dân dễ dàng mua khi di chuyển đến các nơi công cộng.

Máy bán khẩu trang tự động

Lê Cầm (Theo Tân Hoa Xã)


Máy bán khẩu trang tự động-Vnexpress.net

Copyright 2018 Tiếp Thị Thể Thao ©  All Rights Reserved