380 triệu đồng giúp cải tạo căn hộ cũ như rộng gấp đôi