Chiếc cầu thang ‘níu chân’ khách trong ngôi nhà Sài Gòn